TRANG CHỦ » Trợ giúp

1.        Sự đồng thuận của bạn:

 

Khi bạn sử dụng hoặc ghé thăm trang web Thongtri.com bao gồm tất cả các nội dung hiện có, bạn đã chứng tỏ rằng mình chấp nhận:

1.1    Các nội dung trong qui định sử dụng của website này.

1.2    Qui định về điều khoản và chính sách được nói rõ tại địa chỉ: http://thongti.com/trogiup/372_quy-dinh-dang-ky.html

 

Nếu bạn không đồng ý với qui định sử dụng này và/hoặc các Qui định về sự riêng tư của chúng tôi thì xin vui lòng ngừng việc sử dụng trang web này.

 

2.        Truy cập web:

 

2.1    Thongtri.com bằng cách này thừa nhận bạn có quyền sử dụng trang web Thongtri.com, với điều kiện như sau:

a.          Sử dụng trang web Thongtri.com vào mục đích cá nhân, không phải mục đích thương mại;

b.          Không phát tán các đoạn quảng cáo, thư rác,… trái với qui định;

c.          Không phát tán bất kỳ nội dung nào có chứa virus, hoặc các chương trình, file làm hư hại tới máy tính;

d.         Không phá hoại máy chủ, hệ thống mạng liên kết tới trang web Thongtri.com;

e.          Tuân theo qui định sử dụng này.

 

2.2    Bạn phải tạo một tài khoản để có thể sử dụng một số tính năng của trang web. Không được phép sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được sự đồng ý. Bạn cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tạo một tài khoản mới. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới việc sử dụng tài khoản đó, do vậy chúng tôi khuyến cáo bạn nên giữ mật khẩu cẩn thận. Cần thông báo cho Thongtri.com ngay khi nghi ngờ có người nào đó sử dụng bất hợp pháp tài khoản của bạn. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của Thongtri.com hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản của bạn gây ra. Thongtri.com sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của bạn nảy sinh do việc tài khoản của bạn bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.

 

2.3    Bạn đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác, bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ e-mail (thư điện tử) từ trang web, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại.

 

2.4    Thongtri.com có quyền từ chối truy cập của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo lý do.

 

3.        Bản quyền:

 

Quyền sở hữu trí tuệ:

 

Các nội dung trên trang web Thongtri.com, gồm tất cả các nội dung do người sử dụng đăng tải, bao gồm và không giới hạn: thông tin, văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ hoạ, ảnh, âm thanh, âm nhạc, Video (dưới dạng các file đính kèm) và các tính năng tương tác khác... trách nhiệm thuộc về người đăng tải lên hệ thống. Chính vì vậy, khi bạn đăng một thông tin lên hệ thống thì bạn cần chắc chắn rằng bạn được sự cho phép hợp pháp của tác giả, và thông tin đó không vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của người có thẩm quyền của Thongtri.com. Thongtri.com giữ quyền sở hữu đối với các nội dung chưa rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trên/hoặc có liên quan tới trang web của chúng tôi. Nếu bạn tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng vì mục đích cá nhân) bạn phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó. Bạn đồng ý không làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của trang web.

Qui định về các nội dung do người sử dụng đăng tải:

 

Thongtri.com luôn tạo điều kiện để bạn đăng tải các thông tin, câu hỏi hoặc các nội dung khác nhằm mục đích chia sẻ cho cộng đồng. Thongtri.com có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải.

 

3.1.   Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà bạn đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên trang web Thongtri.com.

 

3.2.   Bạn sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép Thongtri.com sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà bạn đăng tải;

 

3.3.   Bạn có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng nội dung đăng tải của bạn; về việc sử dụng các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.

 

3.4.   Bạn giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của bạn. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên webiste Thongtri.com, bạn chuyển quyền này cho Thongtri.com. Khi đó Thongtri.com sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ thông tin, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ thông tin cho công việc biên soạn để đưa lên trang web.

 

3.5.   Bạn cũng cho phép người sử dụng trang web Thongtri.com quyền sử dụng (không giới hạn) việc; chỉnh sửa lại, phân tán, nội dung của tài liệu bạn đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

 

3.6.   Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

 

a.          Đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên trang web Thongtri.com  và chuyển nhượng cho Thongtri.com tất cả các quyền sở hữu như đã nêu;

 

b.         Đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới Thongtri.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

 

c.          Đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam;

 

d.         Đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. Thongtri.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.

 

3.7.   Bạn hiểu rằng khi sử dụng trang web Thongtri.com, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau.

 

Thongtri.com  không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải.

Khi truy cập trang web Thongtri.com có thể bạn sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng đăng tải là không đúng sự thật, không đứng đắn hoặc có thể gây phản cảm và bạn đồng ý thôi không sử dụng dịch vụ, và do vậy bạn cũng cam kết không có những hành động chống lại Thongtri.com, các chi nhánh, nhân viên, hoặc các trung tâm, tổ chức của Thongtri.com về tất cả các vấn đề có liên quan tới việc sử dụng trang web của bạn. Bạn cam kết rằng; bạn chỉ truy cập vào những nội dung nào đó (có thể có) trên trang web được cho là các nội dung dành cho người lớn chỉ khi bạn khi bạn trên độ tuổi được pháp luật cho phép.

 

Bản quyền và những qui định về nội dung:

 

Thongtri.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Thongtri.com không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Thongtri.com sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này Thongtri.com có quyền giới hạn truy nhập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 

Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho Thongtri.com những thông tin sau:

 

a.         Thông báo từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.

 

b.         Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

 

c.         Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).

 

d.        Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.

 

e.         Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

 

f.          Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng liên hệ với Thongtri.com theo địa chỉ sau:

 

CỔNG THÔNG TIN TRỰC TUYẾN (THONGTRI.COM)

Điện thoại: 667 22 129

Email: [email protected]

 

Xin hãy chú ý rằng: bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.

 

4.        Tuyên bố từ chối bảo đảm:

 

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:

 

Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Thongtri.com từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Thongtri.com không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

 

a.          Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web;

 

b.          Tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web;

 

c.          Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó;

 

d.         Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

 

e.          Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

 

Chúng tôi không cam kết, hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, chào bán bởi một bên thứ ba thông qua trang web Thongtri.com,Thongtri.com cũng sẽ không tham gia và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các giao dịch giữa bạn và bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

 

5.        Loại trừ trách nhiệm:

 

Thongtri.com sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

 

a.          Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó);

 

b.          Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web;

 

c.          Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;

 

d.         Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;

 

e.          Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

 

f.           Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

 

Đặc biệt, bạn công nhận rằng Thongtri.com sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

 

6.    Cam kết của bạn:

 

Bạn cam kết KHÔNG khiếu nại Thongtri.com (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

 

a.          Việc bạn sử dụng trang web;

 

b.          Do bạn vi phạm các điều khoản này;

 

c.          Do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải;

 

d.         Do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân; hoặc

 

e.          Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung bạn đăng tải gây ra.

 

7.    Những điều khoản chung:

 

Bạn đồng ý rằng:

 

a.       Trang web Thongtri.com có trụ sở chính tại Toronto, Canada;

 

b.      Do vậy những điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Canada.

 

c.       Các qui định sử dụng này, cùng với các qui định về sự riêng tư tại địa chỉ http://www.Thongtri.com/thoa-thuan-su-dung.html và bất kỳ các văn bản khác của Thongtri.com  được qui định trên trang web, sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa bạn và Thongtri.com liên quan tới trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra trong các qui định sử dụng này. Thongtri.com có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung qui định sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và người sử dụng trang web phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung này thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng bạn đã đọc và chấp nhận với những sự sửa đổi đó.


Bạn và Thongtri.com thoả thuận rằng: bất cứ vấn đề nào là nguyên nhân gây ra việc kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan tới trang web Thongtri.com phải được bắt đầu trong khoảng thời gian 1 (một) năm tính từ khi nguyên nhân của việc kiện tụng đó xảy ra. Ngoài thời gian đó, Thongtri.com có quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó.

Qui định bảo mật của Thongtri.com được đưa ra nhằm giúp các thành viên hiểu được việc cung cấp thông tin cho Thongtri.com và Thongtri.com sẽ sử dụng nguồn thông tin đó như thế nào, đồng thời giúp bạn có những Quyết định sáng suốt khi sử dụng từng chức năng của Thongtri.com tại địa chỉ web Thongtri.com.

 

Khi sử dụng hoặc truy nhập Thongtri.com, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Qui định bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Qui định này,  bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].

 

Về Thongtri.com và những thông tin mà thành viên cung cấp

 

Thongtri.com là dịch vụ internet dành cho cộng đồng trực tuyến. Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân như: Họ và tên (thông tin chính xác), địa chỉ email, số điện thoại, sở thích và một số thông tin khác được gọi là Hồ sơ cá nhân. Là một phần của thủ tục đăng ký, mỗi thành viên Thongtri.com tạo một Hồ sơ cá nhân riêng.

 

Mỗi lần bạn truy nhập Thongtri.com, hệ thống sẽ sử dụng cookies để lưu lại những hoạt động của bạn trên đó. Chúng tôi sử dụng session ID cookies để xác nhận người dùng đã đăng nhập hệ thống. Những cookies này sẽ hết hiệu lực khi người dùng đóng trình duyệt Thongtri.com. Mặc định, chúng tôi sử dụng một cookie để lưu ID khi bạn đăng nhập (nhưng không phải là mật khẩu của bạn) để giúp bạn dễ dàng đăng nhập khi quay trở lại Thongtri.com. Các đơn vị quảng cáo trên web site cũng có thể lưu hoặc đọc các cookies trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể xóa hoặc khóa cookie này khi sử dụng chức năng cấu hình trong trình duyệt của bạn. Trong trường hợp này có thể bạn sẽ không sử dụng được một số chức năng trên hệ thống của chúng tôi và bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu nhiều lần trong khi vẫn còn session.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp như thế nào?

 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp Thongtri.com hoạt động hiệu quả và để liên hệ với bạn về những giao dịch và các hoạt động khác của bạn trên Website. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để gửi tới bạn những thông báo về những dịch vụ mới của Thongtri.com hoặc dịch vụ liên kết với các bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

 

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, hoặc thông tin về việc sử dụng website Thongtri.com của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ năm mục sau đây:

 

-  Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó, ví dụ người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường hoặc những người khác với mục đích gửi email cho bạn hay liên lạc với bạn theo cách khác. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

 

-  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về tiếp thị, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 

-  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo qui trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của pháp nhân sở hữu trang web Thongtri.com.com, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

 

-  Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu trang web Thongtri.com, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi.

 

-          Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác từ tài khoản của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Thongtri.com. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Thongtri.com.

 

Thongtri.com cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm các mục của Thongtri.com với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website Thongtri.com và cách họ sử dụng site.

 

Các liên kết

 

Thongtri.com có thể chứa các liên kết tới các web site khác. Dĩ nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hoạt động của bạn trên các web site đó. Các bạn nên thận trọng tìm hiểu những qui định về quyền riêng tư của các Website đó trước khi cung cấp các thông tin cá nhân, nếu không thông tin cá nhân của bạn sẽ bị sử dụng không đúng mục đích.

 

Mời bạn bè

 

Khi một thành viên của Thongtri.com mời một người bạn khác tham gia Thongtri.com, chúng tôi yêu cầu họ cung cấp địa chỉ email của người bạn đó. Hệ thống sẽ tự động gửi một thư mời đến địa chỉ email của người được mời. Thongtri.com lưu những địa chỉ email này để tự động thêm vào danh sách bạn bè của người gửi thư mời, đồng thời khi email thành viên giới thiệu kích hoạt thông tin thành viên giới thiệu sẽ được tặng điểm. Thongtri.com không bán hoặc sử dụng địa chỉ email cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc gửi thư mời và các thông báo cho thành viên.

 

Sửa đổi hoặc xóa thông tin

 

Việc truy nhập và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của các thành viên trên Thongtri.com là không khó khăn bởi bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình bằng các công cụ chỉnh sửa hồ sơ. Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức. Bất kỳ thành viên nào muốn hủy bỏ tài khoản trên Thongtri.com hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]. Thông tin đã xóa vẫn có thể tồn tại trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian nào đó, khả năng này là rất ít xảy ra. Trong một vài trường hợp đặc biệt khi lấy lại dữ liệu thì thông tin cũ vẫn được hiển thị.

 

Bảo mật

 

Mật khẩu của tài khoản của tất cả thành viên Thongtri.com đều được bảo vệ. Thongtri.com ngăn chặn việc lấy thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên. Thực tế là, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối cho nên Thongtri.com không đảm bảo về tính bảo mật này, và Thongtri.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra. Qui định bảo mật có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề tương tự. Vì thế Thongtri.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm do những lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

 

Vì email và tin nhắn nhanh không được coi là những phương thức liên lạc an toàn, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân đến Thongtri.com hoặc các thành viên khác của Thongtri.com qua dịch vụ email hay tin nhắn nhanh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật của website Thongtri.com, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].

 

Thay đổi Qui định bảo mật của Thongtri.com

 

Chúng tôi cập nhật Qui định bảo mật này định kỳ. Chúng tôi sẽ đăng tin trên trang web Thongtri.com để thông báo Qui định mới. Các thay đổi dù nhỏ cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trong trường hợp chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng của người dùng khác hay trái với những gì đã cam kết tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web Thongtri.com trong vòng 30 ngày.

Bạn phải là thành viên của website, đăng nhập vào website để tham gia hỏi đáp.

Để việc trả lời câu hỏi của bạn được tốt & nhanh chóng hơn, BQT website Thongtri.com, xin công bố mức điểm mà thành viên bị mất khi tham gia hỏi đáp.

Để việc hỏi đáp đạt được hiệu quả như bạn mong muốn, bạn hay suy nghĩ thật kỹ việc mình cần thiết nhất, thì việc trả lời cho câu hỏi của bạn được linh nghiệm nhất.

Bảng điểm:

STT

Hạng mục

Số điểm

Ghi chú

1

Học hành

10

 

2

Phong thủy - Nhà đất

80

 

3

Sức khỏe

30

 

4

Tâm linh

30

 

5

Tình yêu - Hôn nhân

30

 

6

Xem tuổi tốt xấu

30

 

7

Khác

100

 

 

Cách thức để nạp điểm vào tài khoản:

 

Thành viên có 2 cách để nạp điểm vào tài khoàn.

Vui lòng liên hệ trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết:

Chúng tôi chấp nhận thanh toán ATM hoặc Trực tuyến ngân hàng:

 

Sử dụng tài khoản ATM của ngân hàng:

Bạn có thể dùng tài khoản ngân hàng chuyển khoản vào tài khoản:

Họ và tên: TRẦN VĂN TRUNG

Số tài khoản: 167 427 789

Ngân hàng: Ngân hàng Á Châu (ACB - PGD Vạn Hạnh)

Nội dung: Nạp điểm cho tài khoản: TÊNTÀIKHOẢN


Mệnh giá chuyển khoản: 

STT Mệnh giá (VNĐ) Số điểm Ghi chú
1 30.000 300  
2 50.000 500  
3 100.000 1.000  
4 200.000 2.000  

Bước 1: Bạn cần đăng ký khi là người mới. Đăng ký Tài khoản rất đơn giản tại đây:

http://www.thongtri.com/thanhvien/register/reg/vn.html

Bước 2: Điền thông tin theo Form đăng ký, bạn nên nhập thông tin tài khoản dễ nhớ để thuận tiện cho việc nạp điểm sau này.

Bước 3: Kiểm tra email để kích hoạt tài khoản. (Nếu email Yahoo bạn vui lòng đợi trong 24h).

Bước 4: Để nạp điểm vào tài khoản bạn có thể sử dụng cách sau:

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI XEM QUẺ


Trước khi xem một quẻ bạn cần bình tâm suy nghĩ thật kỹ, có nên cần phải xem hay không, nếu thấy việc hết sức cần thiết phải xem thì mới  tiến hành xem, làm đúng các trình tự như sau:

- Ghi đúng họ, tên, tuổi thật. (nếu ghi sai một nét chữ của tên họ thôi thì quẻ sẽ sai) tuổi cũng vậy ghi đúng không được sai.

- Đây là quẻ đoán bằng kich dịch, nên việc cần mới đoán , không cần thiết thì không đoán, (nếu như đoán thử thì quẻ sẽ không ứng nghiệm) ví như bạn không có thi cử mà đoán quẻ thi cử đậu hay rớt  thì làm sao mà ứng nghiệm, hoặc không có kiện thưa mà đoán quẻ kiện thưa thắng hay thua thì không thể nào ứng nghiệm được…

- Có hai loại đoán quẻ, một là: đoán một tháng, một năm, hay một đời người thì do bạn chọn trước, tính trước khi đoán, vào ở trang chủ website, hai là: đoán một sự việc cụ thể mà bạn đang gặp phải như, thi cử đậu hay rớt ?, Sự việc thành hai bại?, Tình cảm tình yêu tốt hay xấu?, Thưa kiện thắng hay thua?.v.v…Thì vào xem từng sự việc cụ thể mà xem, quẻ có tác dụng một việc không tính theo thời gian.

- Xem quẻ thời gian, hay từng việc mà bạn cần, không xem nhiều lần, chỉ một hoặc hai lần là đủ, lần thứ ba khí trong người bạn không còn tụ nữa từ đó quẻ ứng nghiệm không chính xác.

Trên đây là những điều bắt buộc trước khi đoán một quẻ, rất mong các bạn đã từng ủng hộ website  www.thongtri.com này thực hiện, để việc đoán quẻ được tốt và linh nghiệm.

Tạo tài khoản:

Bạn đăng nhập vào trang web:http://Thongtri.com. Sau đó, bạn sẽ thấy hiện ra trang chủ của Thongtri.com. Bên phía trên góc phải của trang chủ bạn sẽ thấy Đăng nhập, đăng ký và trợ giúp. Bạn nhấn chuột vào đăng nhập thì sẽ thấy màn hình hiện ra bảng thông tin cá nhân cho bạn đăng ký.

- Tài khoản do bạn tự đặt tên.

- Mật khẩu phải từ 6 ký tự trở lên.

- Xác nhận lại mật khẩu mà bạn vừa chọn.

- Họ & Tên của bạn (bạn phải nhập tên chính xác thì quẻ bói mới có hiệu lực).

- Địa chỉ email để Thongtri.com gởi mail kích hoạt tài khoản cho bạn.

 

Kích hoạt tài khoản

Sau khi đăng ký, bạn mở email cá nhân và kích hoạt tài khoản của mình. Lưu ý kiểm tra luôn cả mục Thư Rác (Spam) trong trường hợp không nhận được email từ Thongtri.com.

 

Lấy lại mật khẩu

Bạn có thể tạo mới mật khẩu ở phần quên mật khẩu bên dưới phần đăng nhập. Vui lòng nhập lại địa chỉ email & tên đăng nhập bạn đã sử dụng để tạo tài khoản và chúng tôi sẽ gửi địa chỉ email để bạn có thể tạo mật khẩu mới.

 

Tôi vô tình tạo 2 tài khoản. Liệu tôi có thể kết hợp chúng lại với nhau?

Hiện tại, hệ thống không cho phép kết hợp tài khoản nhưng trong trường hợp bạn thấy thật sự cần thiết, xin vui lòng liên hệ vớichúng tôi.

 

Nhận xét (Comment) là gì?

Đó là cách bạn nhận xét thân mật về bạn bè của mình. Chỉ có những kết nối trực tiếp mới có quyền gửi nhận xét đến nhau. Bạn và người nhận có quyền xóa lời nhận xét đi nếu thấy không phù hợp.

 

Hỏi đáp

Để tham gia hỏi đáp, thành viên phải đăng ký một (1) account (tài khoản) để sử dụng. Khi đăng ký bạn sẽ được tặng 1 số điểm, Mỗi loại câu hỏi bạn phải cần có 1 số điểm để được thực hiện câu hỏi.

CÁCH THỨC NẠP ĐIỂM

Để nạp điểm vào tài khoản bạn cần phải đăng ký 1 tài khoản, bạn có thể tham khảo tại: http://www.thongtri.com/trogiup/103_huong-dan-xem-que.html

Thành viên có 2 cách để nạp điểm vào tài khoàn.

Vui lòng liên hệ trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết:

Chúng tôi chấp nhận thanh toán ATM hoặc Trực tuyến ngân hàng:

 

Sử dụng tài khoản ATM của ngân hàng:

Bạn có thể dùng tài khoản ngân hàng chuyển khoản vào tài khoản:

Họ và tên: TRẦN VĂN TRUNG

Số tài khoản: 167 427 789

Ngân hàng: Ngân hàng Á Châu (ACB - PGD Vạn Hạnh)

Nội dung: Nạp điểm cho tài khoản: TÊNTÀIKHOẢN


Mệnh giá chuyển khoản: 

STT Mệnh giá (VNĐ) Số điểm Ghi chú
1 30.000 300  
2 50.000 500  
3 100.000 1.000  
4 200.000 2.000