> GIẢI MỘNG
Thứ hai, 26/09/2022, 18:54 GMT+7.

NHỮNG GIẤC CHIÊM BAO (Kỳ 2)

Các giấc chiêm bao thường gặp với các lời giải đoán như sau :

- Chiêm bao thấy trời

Trước nhất nói về mộng Trời được mọi người tin tưởng nhất, vì Trời theo tín ngưỡng dân gian thuộc.
Qua ba bài “Cổ nhân danh số”  nói về 40 con số từ đời nhà Thanh qua các nhân vật trong Tam Quốc Chí, đến nay đã biến thành 120 con số đề qua các giấc chiêm bao. Kỳ này xin luận về các giấc chiêm .