Thứ hai, 04/03/2024, 17:44 GMT+7.
Thông báo kích hoạt thành viên

Quá trình đăng ký không thành công của thành viên rất nhiều, vì thế các thành viên này không thể đăng nhập và sử dụng hệ thống website. Nay BQT thực hiện việc kích hoạt giúp cho các thành viên nói trên.

Các thành viên lưu ý khi đăng ký nhớ chú ý nhập chính xác địa chỉ email của mình. Để quá trình kích hoạt được thành công và các thành viên có thể sử dụng chức năng của website.

 

 

Nguồn: Thongtri.com

xem van menh

thua thay con muon xem cho con va gia dinh   16-07-2013-03.21

( nguyen van thanh )

Các tin khác