Chủ nhật, 26/09/2021, 09:56 GMT+7.
HUYỆT KỴ

Đằng sau đền miếu không thể an mộ phần, nếu không sau một thời gian dài con cháu sẽ ít dần. Long sợ đoản ( ngắn), huyệt sợ nông, sa triều sợ hẹp, thủy chảy sợ vòng vèo.

Long mạch như rắn chết thì hư kết, sa phong như trái dưa thì mập lồi, thủy lưu như đĩa đèn dầu thì chảy tràn, Long mạch ngắn nếu có giàu thì cũng không bền. huyệt vị mà lạc hư không thì chẳng thể cắm. sa phong hướng đến mà nông thì ruộng vườn bán hết, Thủy lưu mà cuộn lại thì thiếu niên bị tổn thất.

Long mạch tuy tốt nhưng không kết huyệt, gọi là kiếp. Huyệt vị tuy tốt, nhưng không có long đến ( lai long), gọi là giả huyệt. Sa phong tuy triển khai nhưng theo thủy mà đi gọi là vô tình. Thủy lưu tuy uốn lượn nhưng không có sa thành, gọi là thiên nga gãy cánh.

 

 

 

Nguồn: www.thongtri.com
Các tin khác