Thứ ba, 28/06/2022, 09:06 GMT+7.
CÚNG CÔ HỒN

WWW.THONGTRI.COM GIỚI THIỆU VỚI CÁC BẠN BÀI CÚNG CÔ HỒN KHÁ ĐẦY ĐỦ, CÁC BẠN NGHIÊN CỨU THAM KHẢO, NẾU AI THỰC HIỆN ĐƯỢC THÌ VÔ CÙNG TỐT.

 

 Nên cúng ngoài cửa phía ngoài , khoảng 3 , 4 giờ chiều . Lễ vật tùy tâm , tam sanh hay miếng heo quay , con gà nấu cháo v.v..... hoặc không có thì 12 chén cháo trắng , muối gạo 1 dĩa , bánh kẹo , giấy tiền vàng bạc ít nhiều tùy hỉ ! 1 ly nước lạnh , đốt 2 cây đèn cầy tượng trưng âm dương để 2 bên bát nhang . Khấn đại khái như sau :

Nam Mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát , thống lảnh chư vong lai thọ Pháp thực .
Nam mô Tiêu Diện Đại sỉ , Hộ Pháp Vi Đà , mấy ông mấy bà các đẳng âm binh , thập nhị loại cô hồn , chư vong chiến sỉ , khuất mặt khuất mày , chết sa cây sa cối , sa cội sa cành , đầu ghành cuối bãi mau mau về đây hưởng tài thọ thực , hộ trì cho bổn gia tôi (nói tên họ tuổi mình ....) , bình an khương thới , thương mãi hiệp thuận (3lần).

Sau đó tụng Khai Yết Hầu Chơn Ngôn sau đây 3 lần :
ÁN BỘ BỘ ĐẾ RỊ , DÀ RỊ ĐA RỊ , ĐÁT ĐA NGA ĐA DA (3 lần)

TAM MUỘI DA GIỚI CHƠN NGÔN :
ÁN TAM MUỘI DA TÁT ĐỎA PHẠM (3 LẦN)

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN :
NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA NGA ĐA PHẠ LỒ CHỈ ĐẾ , ÁN TAM BẠT RA TAM BẠT RA HỒNG (3 LẦN)

CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN :
NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA , ĐÁT THA NGA ĐA DA , ĐÁT ĐIỆT THA , ÁN TÔ RÔ TÔ RÔ , BÁT RA TÔ RÔ , BÁT RA TÔ RÔ TA BÀ HA (3 LẦN)

NHỨT TỰ THỦY LUÂN CHƠN NGÔN :
ÁN NOAN NOAN NOAN NOAN NOAN (3 LẦN)

NHŨ HẢI CHƠN NGÔN :
NAM MÔ TAM MÃN ĐA MẨU ĐÀ NẨM ÁN NOAN (3 LẦN)

NAM MÔ ĐA BẢO NHƯ LAI
NAM MÔ BẢO THẮNG NHƯ LAI
NAM MÔ DIỆU SẮC THÂN NHƯ LAI
NAM MÔ QUÃNG BÁT THÂN NHƯ LAI
NAM MÔ LY BỐ ÚY NHƯ LAI
NAM MÔ CAM LỒ VƯƠNG NHƯ LAI
NAM MÔ A DI ĐÀ NHƯ LAI
(Danh hiệu Thất Phật này tụng 3 lần)

Thần Chú gia trì Pháp thí thực
Phổ thí hằng sa chúng cô hồn
Nguyện giai bảo mãn xả sân tham
Tốc thoát u minh sanh Tịnh Độ
Qui Y Tam Bảo phát Bồ Đề
Cứu cánh đắc thành vô thượng Đạo
Công đức vô biên tận vị lai
Nhứt thiết cô hồn đồng Pháp thực

Nhữ đẳng cô hồn chúng
Ngã kim thí nhữ cúng
Thử thực biến thập phương
Nhứt thiết cô hồn cộng

Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhứt thiết
Ngã đẳng dữ cô hồn
Giai cộng thành Phật Đạo .

THÍ VÔ GIÁ THỰC CHƠN NGÔN :
ÁN MỤC LỰC LĂNG TA BÀ HA (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN :
ÁN NGA NGA NẲNG TAM BÀ PHẠ PHIỆT NHỰT RA HỒNG (3 lần).


(SAU ĐÓ TỤNG 1 BIẾN BÁT NHÃ VÀ 3 BIẾN VÃNG SANH .
Khi tàn nhang vãi gạo muối và tạt nước lạnh , đốt vàng bạc trước sân , đồ cúng bỏ hoặc cho người khác , kẻ đứng cúng không nên ăn .
Cứ cúng thường và đọc đầy đủ như trên mỗi tháng công đức thật chẳng nhỏ , hậu lai sẻ được khuất mặt họ hộ trì , sanh hoạt , làm ăn khá thấy rỏ ra , đã nhiều người thực hành mách với TDT như vậy ! Mong bạn thực hành thường xuyên thật đáng quí )

Nguồn: TDT

Tất cả đều là phương tiện

Cúng thí thực mà có thức ăn, đồ mặc, tiền vàng ..vv theo tôi không có gì sai. Chỉ có điều là không nên cúng thịt, chỉ nên cho ăn chay là được rồi, trừ trường hợp các âm binh quá nặng phải dùng thịt để dụ nếu không họ không chịu vào pháp hội. Ta phải hiểu rằng tất cả các vật thực trên đều là phượng tiện để dụ các vong về tề tựu tại pháp hội, họ có về thì sau đó mới có cơ hội dùng các loại kinh chú của Phật để giác ngộ họ. Giống như trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện, để dụ cho các con ra khỏi nhà lửa, ông trưởng giả đã phải dùng 3 loại xe khác nhau, ai thích xe nào thì ra lấy. Nhưng khi ra cả rồi thì ông chỉ cho một loại xe, đó chính là xe đại thừa.   30-10-2013-06.33

( Nguyễn Văn Hiệu )

Vừa cho ăn thịt vừa cho nghe kinh Phật, vừa muốn âm hồn vãng sanh vừa muốn âm hồn hộ trì. Đốt vàng mã là hết sức bậy bạ, đã cho ăn tức là quan niệm cô hồn bị đói, đói vì không ai cho ăn mà cũng không thể tự kiếm ăn, vậy cho tiền để âm hồn đi mua thức ăn à, ai bán mà mua đây. Một sự pha trộn giữa tín ngưỡng dân gian và Phật giáo nhưng chứa đầy mâu thuẫn.   23-06-2012-10.37

( )

Các tin khác