> Nhà ngoại cảm
Thứ năm, 08/12/2022, 23:51 GMT+7.
(Dân trí) - Nhắc đến các nhà tiên tri trên thế giới, người đầu tiên nhân loại nhớ đến là Nostradamus bởi khác với những nhà tiên tri khác, ông có khả năng đoán vận mệnh thế giới trong một thời gian dài, thậm chí đến vài thế kỷ..